måndag 31 augusti 2020

Nyhemkomna tyger samt information om öppethållande i helgen

 Det här veckoslutet den 3 - 6 september skulle årets evenemang Quiltköping ha hållits i Lidköping. Med hänvisning till den rådande situationen med risk för spridning av Coronavirus och Covid 19 influensa, så har evenemanget tyvärr ställts in, vilket säkerligen är ett klokt beslut för att undvika stora folksamlingar och risk för smittospridning. Men för oss alla quilt-, sömnads- och övrigt handarbetsintresserade personer är det här jättetråkigt. För oss alla Quiltbutiker i landet, så blir det tråkigt att inte få träffa alla sina quilt- och syvänner och övriga quiltbutiker. Jag vet att många har lagt in att ha s.k. digitalt evenemang på Quiltköpings hemsida, men eftersom jag inte är så bra på att hantera detta, så har jag bestämt mig för att ändå hålla öppet i min lilla syateljé, både på fredagen den 4 september och lördagen den 5 september. Jag har ju fått hem en hel del nyheter på tygfronten och även en hel del nyheter på väsktillbehör, allt som jag hade för avsikt att presentera på höstens kommande tre mässor, Quiltköping, Rikstäckets Årsmöte samt Sy- och hantverksfestivalen. Alla de  här tre mässorna har ju ställts in och 2020 kommer att bli ett år där vi inte har möjlighet att träffa alla våra sy- och quiltintresserade vänner.

Jag planerar att ha öppet följande tider:

Fredagen den 4 september 2020

kl. 10.00 - 11.00
kl. 11.00 - 12.00
kl. 14.00 - 15.00
kl. 15.00 - 16.00
kl. 16.00 - 17.00
kl. 17.00 - 18.00

Lördagen den 5 september 2020

kl. 10.00 - 11.00
kl. 11.00 - 12.00
kl. 12.00 - 13.00
kl. 13.00 - 14.00

Samtliga tider som lagts upp här är tider som måste bokas för besök, så att det inte blir så många personer i ateljén samtidigt. Om ni vill boka in någon tid för besök, vänligen kontakta mig genom messenger på Facebook, eller via meddelande på min mobil 070-5464757.

Som jag tidigare nämnt så har det ju kommit hem en hel del tyger, och här lägger jag nu upp bilder på de här tygerna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar